S:t Görans läkarförening, årsmöte

S:t Görans läkarförening, sektion av Stockholms läkarförening, årsmöte måndagen den 8 december, kl 17.00, hörsalen, S:t Görans sjukhus

Efter mötet informerar Sven Kamperin om nuvarande status i om- och nybyggnation av sjukhuset