Denna webbplats vänder sig till läkare

ST-kurs – GUCH In Real Life

2-6 oktober 2017 hålls i Göteborg denna ST-kurs som ger en bred och basal kunskap om vuxna med medfödda hjärtfel med fokus på fysiologi och att kunna hantera normalt förekommande situationer för en person med medfött hjärtfel. Deltagaren skall efter kursen ha ökade kunskaper i att hantera akuta situationer, veta hur och varför man följer dessa patienter med regelbundenhet, förstå vad som händer vid situationer med ändrad hemodynamik och känna sig tryggare med vilka råd man skall ge patienten som livscoach.

Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare i kardiologi samt även till ST-läkare i internmedicin, akutsjukvård, anestesi och intensivvård och färdiga specialister inom de nämnda specialiteterna som önskar uppdatera sig kring vuxna med medfödda hjärtfel.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20170027).

Ytterligare info: https://sahlgrenska.se/su/utb-hjartakarl