Denna webbplats vänder sig till läkare

Stockholms läkarförenings fullmäktigemöte

  • Tid: 22 mars kl 18.00.
  • Plats: Klubbvåningen, Läkarförbundet Villagatan 5, Stockholm.

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid mötet har föreningens samtliga medlemmar. Rösträtt har dock endast fullmäktige.

Anmälan om deltagande mejlas till susanne.jacobsson@slf.se senast den 8 februari.

Motioner, väckta av sektion eller föreningsmedlem, ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari under adress: Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm. Det går också bra att skicka in via mejl stockholm@slf.se. Föredragningslista och övriga handlingar kommer att tillställas fullmäktige två veckor före mötet.