Denna webbplats vänder sig till läkare

Stockholms Levervecka 2017

Huvudtema för Leverveckan: Integrativ, multidisciplinär hepatologi. Som vanligt kommer Stockholm Levervecka att genomsyras av temat integrativ, multidisciplinär hepatologi. Målet är att medicinska, kirurgiska och diagnostiska aspekter, såväl pediatriska som adulta, skall avspeglas i programdelarna. Parallellt anordnas omvårdnadsprogram som riktar sig till leverintresserade sjuksköterskor och övrig personal. Ett industrisponsrat satellitsymposium med internationella föreläsare anordnas på tisdagen.

Datum: 7 – 10 februari, 2017

Plats: Ingenjörshuset, Citykonferensen, i centrala Stockholm.

Kostnad: För läkare: 1 000 kr (för en dag), 2 200 kr (hela kongressen); för annan vårdpersonal: 700 kr (för en dag), 1 400 kr (hela kongressen).

Sista anmälningsdag: 21 januari.

Kontaktperson: Annika Karlsson, annika.karlsson@karolinska.se.

För fullständig information, program, etc., se www.leverveckan.se