Stora Likarättsdagen 2015

Stora Likarättsdagen 2015, ST-läkare och specialistläkare välkomnas till en tvärprofessionell utbildningsdag kring etik, mångfald och jämlikhet med fokus på diskrimineringslagen, torsdagen den 22 oktober, kl 08.30–16.30, Malmö Arena

Utbildningen arrangeras av Region Skåne i samarbete med Malmö stad

SK-kurs för delmål a2 enligt SOSFS 2015:8

För mer information och anmälan, se http://www.likarätt.nu