Denna webbplats vänder sig till läkare

Storskalig sekvensering som diagnostiskt verktyg vid akutleukemi

Lunchseminarium »Precisionsmedicin i sjukvården«.

  • Tid: 13 oktober kl 12.00–12.45.
  • Plats: Digitalt.

Arrangör: Genomic medicine Sweden.

Föredragshållare: Anna Staffas, med dr, bitr sjukhusgenetiker, Klinisk genetik och genomik, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Mer information och anmälan finns på genomicmedicine.se