Stroke – en uppdatering om akutbehandling och stroke som drabbar yngre

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap

  • Tid och plats: 6 oktober kl 18.00 (Zoom-möte)

Program:
Akutbehandling vid ischemisk stroke – hur blir vi snabbare och hur når vi fler? Annika Nordanstig
Stroke som drabbar yngre. Katarina Jood
Cerebral ventrombos – en orsak till stroke som är vanligare bland yngre. Erik Lindgren

Aktuell Zoom-länk till mötet kommer att mailas ut den 4 oktober.