Surrogatmödraskap – Utredningen (SOU 2014:29)

Tisdagssammankomst: Surrogatmödraskap. Utredningen: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)

Medverkande: Kjell Asplund, Lena Marions, Nina Rose, Andreas Bengtsson, Ingemar Engström.

Tid: 3 maj kl. 18-19.30 

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm.