Denna webbplats vänder sig till läkare

Sven Johansson-film

  • Tid: 10 maj kl 18.30.
  • Plats: Caroline Wijks sjuksköterskehem, Vasa Kyrkogatan 5, Göteborg.

Arrangör: Medicinhistoriska föreningen i Göteborg.

Program: Professor Sven Johanssons film skildrar den teknik för behandling av lårbenshalsfrakturer som han utvecklade under 1930-talet. Filmen visas och under presentationen ger föremål och arkivmaterial från museets samlingar filmen ett sammanhang. Lisa Sputnes Mouwitz, chef för Medicinhistoriska museet.

Anmälan till Birgitta Patriksson senast söndagen den 8 maj. Tel: 031-87 10 34, mobil 0707-50 73 22, medhistbp@gmail.com