Svensk flyg- och marinmedicinsk förening kallar till årsmöte

  • Tid: 9/5 kl 18.30.
  • Plats: Munkbron 2, Gamla stan, Stockholm.

Programmet inleds med årsmöte, därefter samkväm med skaffning (en mindre avgift betingar detta). Medlemskap kan lösas på plats.

Motioner kan sändas till sekreterare senast den 24/4. 

Anmälan om deltagande sänds till sekr@sanma.se senast den 1/5.