Denna webbplats vänder sig till läkare

Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening: Scientia et Valebat III

Inbjudan – and call for abstracts

Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening (SANMA) inbjuder till Scientia et Valebat III, föreningens traditionsenliga årliga vetenskapliga- och sektionsmöte.

Program: Fria föredrag eftermiddagen den 1 december kl 13–17, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Avgift: 200 kr för medlemmar, 300 kr för icke-medlemmar. Medlemskap kan lösas på plats. Föreläsare gratis förstås. Abstractbok ingår. Intygat deltagande. Föredragens längd blir 15 minuter inkl frågestund.

Dispositionsförslag: Authors, Institution,Introduction, Materials and methods, Results, Discussion, Conclusion. (Även svenska språket går förstås bra att använda.)

Abstracts om 250 ord sänds till sekr@sanma.se – senast den 16 oktober 2016. Bifoga namn på corresponding author, e-mail och mobilnummer.