Denna webbplats vänder sig till läkare

Svensk förening för kognitiv medicin

Svensk förening för kognitiv medicin, utbildning fredagen den 20 februari 2015, Stadsmissionen, Grillska Huset, 2 tr, Stortorget 3, Stockholm

Tema: Strategier att hantera mottagande av patienter med kognitiv svikt och annan kulturell bakgrund

Program

08.30 Samling

09.00 Presentation och introduktion

09.10–12.00 Parvin Pooremamali: Kulturella dilemman relaterade till utredning och aktivitet för personer med andra etniska bakgrunder som lider av demens

12.00 Lunch

13.30–14.30 Rozita Torkpoor, Håkan Toresson: Migrationsskolan – lika demensvård för alla

15.00 Agnes Botond: Hur kan vi hantera utmaningen att bedöma kognitiv funktion i neuropsykologisk utredning av person med annan språklig och kulturell bakgrund?

17.00–17.30 Diskussion och avslutning

Deltagaravgiften är 2 600 kr för medlem, 2 900 kr för icke medlem

Anmälan görs senast den 30 januari per e-post: bjarne.sundberg@hotmail.com

För ytterligare information, ring tel 0708-89 32 76