Svensk förening för medicinskt ultraljud (SFMU)

Svensk förening för medicinskt ultraljud (SFMU), nystart och formellt årsmöte torsdagen den 11 september, kl 15.45, Karlstad City Congress Centre (röntgenveckan)

SFMU är en delförening av europeiska EFSUMB (www.efsumb.org) och öppen för alla som är intresserade av medicinskt ultraljud

Anmälan görs till e-post: sfmu.sfmu@gmail.com