Denna webbplats vänder sig till läkare

Svensk förening för övre abdominell kirurgi

Svensk förening för övre abdominell kirurgi bjuder in till den första SFÖAK-dagen, fredag den 25 april, kl 09.00–15.00, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Programmet innehåller »state of the art«-föreläsningar, presentation av nationella kvalitetsregister och vårdprogram samt senaste data från våra kvalitetsregister

Efter föreläsning och presentation finns det väl tilltagen tid för diskussion

Anmälan görs per e-post: thomas.gasslander@lio.se

Deltagaravgiften (100 kr) insättes på SFÖAK:s Nordeakonto 108 14 44-0 senast den 10 april. Glöm inte ange namn