Denna webbplats vänder sig till läkare

Svensk förening för palliativ medicin, vår- och årsmöte

Svensk förening för palliativ medicin, vår- och årsmöte 26–27 mars, Östersund

Andrew Davies, England, berättar om evidensbaserad vård i livets slutskede och erfarenheter av palliativ medicin som specialitet sedan drygt 25 år

Marit Karlsson berättar om livsslutsbeslut och Bertil Axelsson om erfarenheter av en palliativ konsultverksamhet

Diskussion om hur vi ska arbeta vidare med tilläggsspecialiteten palliativ medicin i Sverige

För detaljerat program och anmälan, se http://www.sfpm.se