Svensk neurootologisk förening

Svensk neurootologisk förening, SNOF, årsmöte och internat 19–20 november, Yasuragi spa Hasseludden, Stockholm

Programmet tar upp nationella och internationella erfarenheter och kondensus om bl a akut yrsel, benign och malign yrsel, Ménières sjukdom, vestibulär migrän, fobisk yrsel, rehabilitering och kompensation, yrselanamnes, IT i neurootologins tjänst

För detaljerat program och anmälan, se http://www.svenskneurootologiskforening.se/html/aktuellt.htm