Denna webbplats vänder sig till läkare

Svensk neurootologisk förening

Svensk neurootologisk förening, SNOF, årsmöte och internat 19–20 november, Yasuragi spa Hasseludden, Stockholm

Programmet tar upp nationella och internationella erfarenheter och kondensus om bl a akut yrsel, benign och malign yrsel, Ménières sjukdom, vestibulär migrän, fobisk yrsel, rehabilitering och kompensation, yrselanamnes, IT i neurootologins tjänst

För detaljerat program och anmälan, se http://www.svenskneurootologiskforening.se/html/aktuellt.htm