Denna webbplats vänder sig till läkare

Svensk reumatologisk förening fyller 70 år

Svensk Reumatologisk Förening (Svenska Läkaresällskapets sektion för reumatologi) firar sitt 70-årsjubileum i år. Det sker bl a med jubileumsföreläsningar av några svenska reumatologer med historiskt betydande bidrag till svensk reumatologi och SRF.

Tid och plats: Ingenjörsvetenskapsakademiens Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, tisdag 26 januari 2016, kl. 15.00 – 17.00.  

Introduktion av Ralph Nisell, ordförande SRF. Föredrag: Ido Leden:
 Tiden runt 1946, bildandet av SRF och de första stapplande SRF-åren 
+ egna reumatologi- (och SRF-)erfarenheter från 70- och 80-talet; Ingiäld Hafström: 
Svensk reumatologi under åren 1967-1997; Solbritt Rantapää Dahlqvist: 
Utveckling av reumatologin i norra Sverige; Frank Wollheim:
 Axplock av foton, händelser och minnen ur ett SRF-perspektiv; Tomas Bremell:
 Erfarenheter och SRF-händelser från 90- och 00-talet. Reumatologin
blir en egen basspecialitet; Lars Klareskog:
 Var vi befinner oss idag och hur framtiden kommer att se ut. Avslutning av Ralph Nisell.

Information: www.svenskreumatologi.se