Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska accessmötet 2015

Svenska accessmötet 2015, 22–23 januari, Aula Medica, Karolinska institutet, Solna

Mötet vänder sig till nefrologer, dialyssjuksköterskor, kärlkirurger, transplantationskirurger, anestesiologer, kliniska fysiologer och biomedicinska analytiker 

För ytterligare information, program och anmälan, se http://conference.ki.se/accessmotet2015/

Lägre konferensavgift vid anmälan före den 9 december