Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska distriktsläkarföreningens fullmäktige

Svenska distriktsläkarföreningens fullmäktigeledamöter kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm fredagen den 7 april 2017, kl. 10.00 – 17.00.

Motioner till fullmäktigemötet kan väckas av lokalavdelning eller enskild medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 februari under adress Svenska Distriktsläkarföreningen, Box 5610, 114 86 Stockholm.

Föredragningslista och övriga handlingar kommer att sändas till fullmäktigeledamöterna i mitten av mars.

Styrelsen