Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska distriktsläkarföreningens fullmäktige

Svenska distriktsläkarföreningens fullmäktigeledamöter kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm fredagen den 13 april 2018, kl. 10.00 – 17.00.

Motioner till fullmäktigemötet kan väckas av lokalavdelning eller enskild medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 februari under adress Svenska Distriktsläkarföreningen, Box 5610, 114 86 Stockholm.

Föredragningslista och övriga handlingar kommer att sändas till fullmäktigeledamöterna i mitten av mars.

Styrelsen