Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska läkare mot kärnvapen, årsmöte

Svenska läkare mot kärnvapen, årsmöte lördagen den 18 januari, kl 14.00–15.00, Norrtullsgatan 45 (f d Borgerskapets Enkehus), Stockholm

15.00 Amanda Jackson från Swedbank talar om »Varför kärnvapen är en dålig investering«

Alla medlemmar är välkomna

Lätt förtäring serveras

För ytterligare information, kontakta e-post: meit.krakau@slmk.org