Svenska läkare mot kärnvapen, årsmöte

Svenska läkare mot kärnvapen, årsmöte lördagen den 24 januari, kl 14.00– 15.00, Norrtullsgatan 45 (f d Borgerskapets Enkehus), Stockholm

Alla medlemmar välkomna För ytterligare information, kontakta e-post: meit.krakau@slmk.org