Svenska läkare mot kärnvapen, årsmöte

Svenska läkare mot kärnvapen, årsmöte lördagen den 23 januari 2016, kl 14.00–15.00, Träffpunkt Storgatan 11, Uppsala

Efter årsmötet föredrag av Gunilla Svensson om klimatförändringar av kärnvapenkrig

Alla medlemmar välkomnas

För ytterligare information, kontakta e-post: meit.krakau@slmk.org