Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska läkaresällskapet – Allt fler 80+ och sjukvården

Tisdagsdebatt på Svenska läkaresällskapet: Hur skall sjukvården möta utmaningen med allt fler äldre?

Tid: Tisdagen den 12 mars kl 18.00–19.30.

Plats: Svenska läkaresällskapet, Klara östra kyrkogata 10, Stockholm.

Inom 10 år tillkommer 300 000 personer som är äldre än 80 år. Framtidsperspektiv kring att målgruppen äldre förändras, behandlingsstrategier och arbetssätt diskuteras.

Medverkande: Sölve Elmståhl, professor, överläkare, sektionschef, FoU chef, VE Geriatrik Malmö och Lund Skånes universitetssjukhus. Avdelningen för geriatrik Lunds universitet.

Mer information: www.sls.se.