Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska läkaresällskapet: eHälsodag & Hearing 2018

Hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård? En inspirationsdag om eHälsa med Svenska läkaresällskapet.

Tid Torsdagen den 22 mars 2018 kl. 9.00–16.45.

Plats: Svenska läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Anmälan: senast den 10 mars 2018 till annie.melin@sls.se.

Avgift: 700 kr för medlemmar i SLS och 900 kr för icke-medlemmar. I mötesavgiften ingår lunch/kaffe samt ev efterdokumentation.

Arrangörer är Svenska läkaresällskapets kommittéer för eHälsa, läkemedelsfrågor, säker vård och delegationerna för medicinsk etik och utbildning.

Målgrupper: SLS medlemmar / sektioner, myndigheter, organisationer, regeringskansliet, SKL, m fl