Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska läkaresällskapet: Hugo Theorell och hans musik

Tid: Tisdagen den 2 april, kl 18.00–19.30.

Plats: Svenska läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm.

Konst&Läkekonst: Hugo Theorell fick Nobelpriset i medicin eller fysiologi 1955 för sina upptäckter av verkningsmekanismer hos andningsenzymer. Men egentligen var han som barn inställd på att han skulle bli violinist, och under hela livet var han en mycket aktiv kammarmusiker. Hugo Theorell var ordförande i Svenska läkaresällskapet i två omgångar. Hans forskargärning hade komplicerade samband med hans musikaliska livserfarenheter. Att han själv var handikappad efter polio vid 3 års ålder och att tuberkulos fanns i familjen var viktiga erfarenheter med musikalisk betydelse. I föredraget med musikinslag diskuteras sambanden mellan allmän kreativitet och musikalitet. 

Medverkande: Töres Theorell, m fl.