Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssammankomst den 18 mars, kl 18.00–19.30, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Surgeon General och den 50-åriga kampen mot tobaksindustrin

Moderator: Gunilla Bolinder

Hans Gilljam: SG-rapporterna – 50 års kunskapsutveckling om världens största – och mest åtgärdbara – hälsokatastrof

Margaretha Haglund: Hur har SG-rapporterna påverkat det tobaksförebyggande arbetet i Sverige?

Matz Larsson: De medicinska behandlingsmöjligheterna under 50 år

Göran Boëthius: Dags för radikalare behandling – Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025!

För mer information, se http://www.sls.se

Ingen föranmälan behövs