Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssammankomst

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssammankomst den 1 april, kl 18.00–19.30, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Debattkväll om aktuella frågor inom patientsäkerhetsområdet i arrangemang av Kommittén för för säker vård

För ytterligare information, se http://www.sls.se

Ingen föranmälan krävs