Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssammankomst

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssammankomst den 24 mars, kl 18.00–19.30, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Sofie Bäärnhielm: Om transkulturell psykiatri. Sjukvård och det mångkulturella samhällets utmaningar

För ytterligare information, se http://www.sls.se