Svenska Läkaresällskapet, tisdagssammankomst

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssammankomst den 17 december, kl 18.00, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Individanpassad fysisk aktivitet och genetisk variation. Samma träning – olika effekter

Föreläsare: Carl Johan Sundberg och Jessica Norrbom

Efterföljande julsupé (bokas per tel 08-411 60 40, e-post: bokning@lakaresrest.se)