Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska Läkaresällskapet: Värdebaserad vård – hur ser kunskapsläget ut?

Svenska Läkaresällskapets tisdagsmöte om »Värdebaserad vård – hur ser kunskapsläget ut?«

Tid: Tisdagen den 11 september, 2018, kl 18.00-19.30.

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm.

Några svenska storsjukhus har de senaste åren arbetat utifrån ramverket värdebaserad vård, och konceptets för- och nackdelar har debatterats flitigt i dags- och fackpress. I fjol gav regeringen Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i uppdrag att utvärdera kunskapsläget kring värdebaserad vård och nu är rapporten färdig och kommer att presenteras på SLS-debattkväll.

Medverkande: Jenny Odeberg, Per Lytsy från SBU och Carl Savage, forskare på Medical Management Centrum vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik, vid Karolinska institutet och sakkunnig i projektet.