Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska Läkaresällskapet, vetenskapligt seminarium

Svenska Läkaresällskapet, vetenskapligt seminarium torsdagen den 10 april och utdelning av Söderbergska priset i medicin 2014 till Leif Groop

Type 2 diabetes – a collision between genes and environment

För mer information, se http://www.sls.se eller kontakta e-post: agneta.ohlson@sls.se