Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssammankomst den 13 maj, kl 18.30, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Hur registreras cancermediciner och hur introduceras de i Sverige? Problem och möjligheter

Medverkande: Jonas Bergh (moderator), företrädare från Läkemedelsverket, TLV, SBU/SKL och den onkologiska professionen

Ingen föranmälan behövs

För mer information, se http://www.sls.se