Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssammankomst den 20 oktober, kl 18.00–19.30, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Skakvåld – pediatriska, perinatalmedicinska, rättsmedicinska, barn- och vuxenpsykiatriska överväganden

Medverkande: Ulf Högberg (moderator), Jonas Ludvigsson, Ingemar Thiblin och Göran Högberg

För ytterligare information, se http://www.sls.se