Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssammankomst den 3 november, kl 18.00–19.30, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Christer Janson m fl: Nya astmariktlinjer – en väg mot bättre astmakontroll?

För mer information, se http://www.sls.se