Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssammankomst den 24 november, kl 18.00–20.00, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Hälsofarlig korruption – prevention genom etiskt/kritiskt tänkande i all högre utbildning?

Program

Moderator: Nina Rehnqvist

Lennart Levi: Patogenes med rötter i den samhälleliga och individuella värdegrunden

Robert Cloarec: Etik och kultur i statsförvaltningen – från ord till handling

Ing-Marie Wieselgren: Etik i kommuner och landsting

Tomas Brytting: Etik i näringslivet

Tobias Krantz: Hur engagera företag och studenter?

Helene Hellmark Knutsson: Utvecklingsmoral i framtidens Sverige

Efter sammankomsten serveras mat i restaurangen till självkostnadspris

Anmälan görs senast 19 november per e-post: annie.melin@sls.se