Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska Läkaresällskapets eHälsodag 2019

Svenska Läkaresällskapets eHälsodag 2019 – professionens medverkan i digitalt stöd inklusive appar i vården – evidens och etik.

Tid: Onsdagen den 20 mars, kl. 9.30–16.30. 

Plats: Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

Digitaliseringen av vården ökar allt mer med stora förhoppningar men olika perspektiv från patienter, personal, huvudmän och marknad. Frågan är då hur vi bäst tar vara på de digitala interventionerna så att de stöder en god vård. Vid årets inspirationsdag eHälsa kommer en rad exempel från SLS egna sektioner att demonstreras och diskuteras ur olika perspektiv. Kan appar införas med professionens medverkan inklusive evidens och med ett etiskt förhållningssätt visavi patienterna?

Läs mer…

Avgift: 700 kr för medlemmar i SLS och 900 kr för icke-medlemmar (kort/fakturaavgift tillkommer). I avgiften ingår kaffe och lunch.

Arrangörer: SLS kommitté för eHälsa, Delegationerna för medicinsk kvalitet respektive medicinsk etik.