Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska läkaresällskapets eHälsodagar

Tid: 24-25 mars 2020.

Plats: Linnéuniversitetet, Kalmar.

Program: Utbildningsdag 24/3 med bl a eHälsa i praktiken, AI, interoperabilitet, terminologi, visualisering.

Inspirationsdag 25/3 med bl a myndigheternas aktiviteter, nationella läkemedelslistan, kunskapsstyrning och kvalitetsregister.

Program, anmälan: https://lnu.se/eHalsodagarna2020 Lägre avgift före 31/1.

Arrangörer: eHälsokommittén, Delegationen för Medicinsk kvalitet, Sektionen för medicinsk informatik och eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet.