Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska Läkaresällskapets preventionsdag – State of the art 2020

Svenska Läkaresällskapets årliga preventionsdag – State of the art. Årets tema: »Matvanor: ska det vara så svårt?« Arrangör: Svenska Läkaresällskapets Kommitté för Prevention. Dagen vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta med levnadsvanor för en god och jämlik hälsa.

Datum: Tisdagen den 4 februari 2020, kl 9.00.

Plats: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Program:

Moderator: Anna Kiessling

09.00 Kaffe

09.30 Välkomstord Britt Skogseid

09.35 Hälsosamma matvanor: vad säger evidensen? Mai-Lis Hellenius

10.40 Mitt perspektiv som patient Merike Ester-Söderman

10.55 Några minuter för samtal om mat: mina bästa tips Sofia Trygg Lycke, Maria Strid, Malin Skogström

11.55 Lunch

12.45 Mat och klimat Sofia Hammarstrand

13.15 Mat och cancer Charlotta Rubin

13.45 Kaffe

14.05 Hur minska barnfetma genom samhällsbaserad prevention? Peter Bergsten

14.35 Sunda skåp på Kista vårdcentral Gerda Adelgren, Anna Möller

14.45 Den nya kunskapsstyrningen: vad gör Nationellt Programområde Levnadsvanor för bättre matvanor? Åsa Thurfjell

15.10 Panelen diskuterar dina frågor (muntliga eller digitala) Mai-Lis Hellenius, Peter Bergsten, Maria Strid, Sofia Trygg Lycke, Merike Ester-Söderman, Åsa Thurfjell

15.50 Avslutningsord Lars Jerdén

Anmälan via länken.

Avgift: 1900 kr för medlemmar i SLS och 2600 kr för icke-medlemmar (kort/fakturaavgift tillkommer). I avgiften ingår förmiddagskaffe, lättare lunch och eftermiddagskaffe.

Betalsätt: Vid bokningen väljer du betalsätt antingen kort eller faktura.

Faktura: Väljer du faktura – vänligen ange fakturaadress samt kostnadsställe/referens.

Avbokning och återbetalning: Kan göras fram till och med den 20 januari.

Preventionsdagen är en del av SLS fortbildningsaktiviteter vilket garanterar att programmen håller en hög vetenskaplig kvalitet. Alla deltagande som önskar erhåller ett intyg som bevis på genomförd fortbildning.