Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska läkarföreningen för omsorgs – och habiliteringsmedicin

Svenska läkarföreningen för omsorgs – och habiliteringsmedicin (SLOHM) och Nätverket för habiliteringsintresserade läkare, årligt möte 28–30 januari 2015, Mössebergs kurort, Falköping

Program

Susanne Barkvik: Kognitiva hjälpmedel

Sally-Ann Cooper: Mental ill-health in people with intellectual disability. Health checks for adults with intellectual disabilities

Jarl Risberg: Evolution och neuropsykologi

Karl-Otto Svärd, Linda Almqvist: Vad gör IVO?

SLOHM:s årsmöte

För mer information och anmälan, kontakta e-post: sten.bjorkman@ltblekinge.se