Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska läkresällskapet: Läkares fortbildning

Tid: Tisdagen den 22 januari, kl 18.00–19.30.

Plats: Svenska läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm.

Läkares fortbildning: Läkaryrket bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och ställer höga krav på kompetensutveckling genom hela yrkeslivet. Patienten förväntar sig och litar på att den läkare som man möter i vården är uppdaterad – ett förtroende som måste förvaltas och förutsätter att professionen går in och tar ansvar för att upprätthålla adekvat kunskapsnivå. För att kunna göra det måste rätt förutsättningar och rimliga resurser finnas till förfogande.

Innehåll:

Medverkande: Gösta Eliasson, Hans Hjelmqvist, Torbjörn Ledin