Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska leverveckan/Sweden Liver Week

  • Datum: 13–15 juni.
  • Plats: Stockholm.

Svenska Leverveckan är ett årligt, tvärvetenskapligt, 3-dagars levermöte med fokus på klinisk hepatologi och med en touch av grundvetenskap. Mötet arrangeras i samarbete mellan Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Mötet integrerar flera discipliner, grundvetenskap och omvårdnad kring olika aspekter av leversjukdom. Leverveckan är en plattform där läkare, forskare och vårdpersonal som är intresserade av leversjukdomar kan mötas, utbyta erfarenheter och lära nytt. Vartannat år arrangeras Leverveckan i Stockholm och vartannat år i Göteborg. 

Anmälan och mer information: www.leverveckan.se.