Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska privatläkarföreningen – informationsmöte

Svenska privatläkarföreningen kallar, i samverkan med Vårdföretagarna och Bemanningsföretagen, till informationsmöte på skatteverket.

Tid och plats meddelas senare.

Alla SLF:s medlemmar som på något sätt driver eget företag är välkomna. Ämnen som kommer att tas upp är: Tjänsteställe, Uppförandekod, Utlandssbeskattning och Nätsjukvård. För mer information kontakta Johnny Gustafsson, SPLF:s kansli 08-7903330 eller johnny.gustafsson@slf.se