Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska privatläkarföreningens fullmäktigemöte 2020

Svenska privatläkarföreningens fullmäktigemöte äger rum:

Datum: Lördagen den 25 april 2020.

Plats: Sveriges Läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm.

Enligt föreningens stadgar äger även andra föreningsmedlemmar än fullmäktige rätt att närvara och yttra sig vid mötet, men bara utsedd delegat/suppleant äger rösträtt på fullmäktigemötet.

Motioner väckta av lokalavdelning eller enskild föreningsmedlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2020. Postadress: SPLF, Box 5610, 114 86 Stockholm. Telefon: 08-790 33 00 e-post: johnny.gustafsson@slf.se.