Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska Privatläkarföreningens fullmäktigemöte 2021

Tid: Lördagen den 17 april 2021.

Plats: Sveriges Läkarförbunds lokaler, Villagatan 5, Stockholm.

Med hänvisning till den osäkra situation som den pågående pandemin innebär kan mötet komma att hållas som videomöte. Enligt föreningens stadgar äger även andra föreningsmedlemmar än fullmäktige rätt att närvara och yttra sig vid mötet, men bara utsedd delegat/suppleant äger rösträtt på fullmäktigemötet.

Motioner väckta av lokalavdelning eller enskild föreningsmedlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 17 februari 2021. Postadress: SPLF, Box 5610,

114 86 Stockholm. Telefon: 08-790 33 30 e-post: johnny.gustafsson@slf.se