Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska sällskapet för trombos och hemostas, SSTH, kurs i akut koagulation

Svenska sällskapet för trombos och hemostas, SSTH, kurs i akut koagulation för specialistläkare, 13–14 mars,  Brigaden konferens, Linköping

För information och anmälan, se http://ssth.se/documents/kurser/akutkoagulationspec2014.pdf