Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH), symposium 8

Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH), symposium 8, 3–4 april, Göteborg

För program och anmälan, se http://ssth.se