Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska sällskapet för trombos och hemostas utbildningsdagar

Svenska sällskapet för trombos och hemostas välkomnar deltagare till årets fortbildningsdagar i Göteborg den 8–9 september.

För information om program och anmälan se www.ssth.se