Svenskt barnsmärtsymposium

Svenskt barnsmärtsymposium, 23–24 april, Kulturen, Lund

Årets tema är postoperativ och intensivvårdsrelaterad smärta och stress hos barn i alla åldrar

Mötet anordnas av Svensk barnsmärtförening och vänder sig till alla professioner med intresse för barn och smärta

För information, program och anmälan, se http://www.svenskbarnsmartforening.se