Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenskt sällskap för klinisk mykologi

Svenskt sällskap för klinisk mykologi, SSKM, vetenskapligt årsmöte fredagen den 10 oktober, Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, Stockholm

Preliminärt program

• Klinik och diagnostik vid pneumocystispneumoni

• Klinik och diagnostik av jäst-/mögelinfektion/kolonisation vid CF

• Mögel i förskolor

• Antimykotika i miljön

• Resistensbestämning av mögel

För information, kontakta e-post: lena.klingspor@karolinska.se eller eva-lena.ericson@karolinska.se